• Jumat, 17 April 2020
  • Kaur Perencanaan Desa Leksana
  • Umum
  • di baca : 27 kali

HIKMAH KORONA

Jaman gemien sempet ngangen angen manawa urip ning tahun 2020 iku apa apa ana, urip ning jaman serba canggih. nanging ning wulan April 2020 iki masyarakat Desa Leksana geger merga ana kabar Kabupaten Banjarnegara  mlebu Zona abang merga penyebaran Virus korona. virus sing pertama ketemu ning cina iki gawe geger uripe wong sak dunya, akeh sing kena juga akeh sing pada mati. merga virus iki nyerang pernafasan lan kabare nek wong kena virus iki ambekane dadi sesek, sing lewih parah maning nganti saiki durung ketemu obate. Warga Desa Leksana pun kena imabase akeh wong sing da panik merga kabar viruse iki bisa nular lewat salaman, kerumunan wong uga lia liane. Begja awak urip ning kene Desa ku lumayan tanggap antisipasine wes di semproti rutin uga di bagini masker masjid masjid uga di resiki kabeh, warga sing nembe perjalanan adoh kon da priksan ning Puskesmas.  Nanging masyarakat pada kelangan mata pencaharian ekonomipun melumpuh pengangguran sing soyo tambah mergo akeh warga sing kerja ning luar kota pada mudik bali ngomah kabeh iki durung bisa di atasi namung iso bertahan urip karo pangan sak ana anane. Ora ana wong sakti uga ora ana wong kebal virus iki ra iso mung ngeluh urip kudu semangat saiki kudu manut himbauan pemerintah sing menawa di lakoni uga akeh mafaate.

 

RAJIN CUCI TANGAN

 

Pancen sampun kaserat menawi Kebersihan Sebagian dari Iman, mulo niku kito sedoyo angsal teguran saking gusti pengeran menawi umatipun ing jaman sakmeniko tansah ngremehaken dumateng kebersihan sahinggo di datengaken Virus puniko supados umatipun Gusti tansah eling babagan kebersihan. Mugi maon tiang ingkang sregep  cuci tangan kalebet tiang ingkang Beriman lan tansah di paringi kesehatan.

 

SOCIAL DISTANCING

 

Sampun di paringi pangertosan menawi ngrasani tonggo utawi ghibah niku kalebet dosa. saniki di tegur saking Pangeran ugi himbauan Pemerintah supados jaga jarak kalih mbatesi krumunan, niku nggadai pengeling eling lan kagem ngurangi pedamelan ingkang kirang manfaat terkait kalian sering kumpul mboten jelas ahiripun timbul dosa ghibah utawi ngrasani tonggo, mula niku kulo lan panjenengan ampun ngantos nyepelekaken Ghibah mergo sampun langsung angsal teguran saking Gusti Pengeran.

 

MEMAKAI MASKER

 

Teguran saking Gusti dumateng umatipun bilih katah dosa ingkang muncul saking lisan kulo lan panjenengan sahinggo ing dinten saniki kulo lan panjengan di tutupi lisanipun kalih Masker. Korona niku saking Gusti kagem ngelingaken kito sedoyo tansah njagani Lisan supados dosa nipun mboten kebacut katah, wonten hikmah ingkang langkung nyata inggih puniko menawi tersenyum ting lebet masker niku tasih kaserat amal ingkang sae nanging menawi saweg njepatur mboten ng?larani atine tonggone. 

 

PEMBATASAN IBADAH DI MASJID

 

Masjid sampun wonten kawit jaman gemien nalika kula lan panjenengan dereng wonten ting dunya niki sehinggo fungsinipun ahir ahir niki  mulai mboten di tanggapi kalih masyarakat nalika suwara adzan dipun kumandangaken ingkang rawuh ting masjid ajeg ajeg mawon. Korona di dawuh kalih Gusti pangeran supados ngelingaken masyarakat menawi masjid puniko panggenan ingkang sak sae saene panggenan, saniki di batesi ibadah wonten ing masjid Masyarakat sami kelangan lan sami mrebes mili, mungkin Gusti nggadai tujuan menawi menungsa lewih nggadai kesadaran kagem mentingaken masjid. mbenjang pas korona sampun minggat mugi mugi mawon masjid masjid sing wonten tansah sing soyo rame jamaah sholatipun.

 

Korona hadir karena kekuasaan Allah SWT yang menyayangi mahluknya sehingga wabah ini di kirim supaya kebiasaan buruk mahluknya dapat berubah. Semoga wabah ini cepat di angkat kembali oleh allah SWT.

 

PANDEMI DUGI NAMUNG NGROBAH CARA URIP NANGING MBOTEN NGROBAH TUJUAN URIP